Internetový průvodce při vyhledávání hromadné dopravy
Jízdní řády autobusů


MHD Olomouc

V Olomouci se na zajišťování městské hromadné dopravy neboli MHD Olomouc podílí tramvajová a autobusová doprava. Travajová doprava je zajišťována 5 linkami. Počet autobusových linek je 23 denních a 3 noční.
Společnost, která provozuje MHD Olomouc se nazývá Dopravní podnik města Olomouce.

Jízdní řády MHD Olomouc

Dopravní spojení v Olomouci můžete vyhledávat na IDOS.cz obdobným způsobem jako když vyhledávate jízdní řády vlaků a autobusů jako je popsáno na hlavní stránce.


Otevřít vyhledávání v MHD OLOMOUC